Wilt u een Horeca starten?

Dan moet u veel zaken regelen. Nevy zet alles voor u op een rijtje.

Vergunningen: Na het schrijven van een ondernemingsplan gaat u opzoek naar een geschikte locatie voor uw onderneming. Als u deze heeft gevonden moet u nog een aantal zaken door lopen om daad werkelijk te kunnen starten, namelijk de vergunningen. Als horeca onderneming heeft u een aantal vergunningen nodig om te kunnen starten.

Kamer van Koophandel: De Kamer van Koophandel (KvK) registreert alle bedrijven. De voornaamste taak van de KvK is het controleren van de wettelijke handelsregister. Zonder bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel kunt u geen juridische handelingen verrichten. Dit zijn handelingen zoals het kopen en verkopen van onroerend goed in uw onderneming. Kortom kunt u zonder zich in te schrijven bij de kamer van koophandel geen onderneming starten.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) valt onder het Ministerie van Economische zaken. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met controle op bijzondere eet- en drinkwaren, Europese en nationale subsidieregelingen en de naleving van tabak regels. Bovendien houden zij zich bezig met voedselveiligheid in horeca, retail en instellingen en de veiligheid van consumentenproducten. Ten slotte houden zij zich bezig met de import en export. de NVWA is dus een belangrijk orgaan is het starten van een horeca onderneming.

Boekhouding: Nadat u zich heeft aangemeld bij de KvK en de vergunningen heeft geregeld kunt u zich richten op de administratie. U zult ongetwijfeld veel administratiewerk krijgen als u een onderneming begint. Bovendien ben je verplicht om ieder jaar een geordend administratie en een correcte belastingaangifte te doen. U kunt dan kiezen: De boekhouding zelf doen of laten doen?

Welke verzekering heeft een horecaonderneming nodig?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: Als u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft afgesloten geldt deze niet op het werk. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is een verzekering voor de schades die ontstaan tijdens het werken. U verzekerd u zelf en al uw werknemers met deze verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt ervoor dat u als horeca ondernemer inkomen heeft als u niet meer kunt werken. Als ondernemer krijgt u meestal geen uitkering van de overheid als u stopt met werken. Met de AOV bent u hiervoor verzekerd: u zult een financieel vangnet hebben. Dit kan in gevallen van ziekte of na een ongeval. U krijgt dan een maandelijkse uitkering van de AOV. De AOV is dus een belangrijke verzekering voor alle ondernemers.

Bedrijfsvoertuig verzekeren: Als horeca ondernemers heeft u wellicht een bedrijfsvoertuig. Volgens de wet bent u dan verplicht om deze te verzekeren, net als iedere andere voertuig eigenaar. Met de bedrijfsautoverzekering verzekert u al uw bedrijfsauto’s tegelijkertijd. Net als bij een normale autoverzekering kunt u kiezen uit drie  dekkingen.

Rechtsbijstandsverzekering: Als horeca ondernemer is een rechtsbijstandsverzekering altijd handig. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt uw onderneming tegen risico’s van juridische conflicten. Een juridisch conflict kan u veel geld kosten zonder een verzekering. Bij de verzekering hoort vaak een complete incassoservice, gratis advies en een juridisch preventiedienst.

Werknemersverzekering: Als Horeca onderneming heeft u wellicht werknemers in dienst. Uw werknemers zijn dan verplicht om verzekerd te zijn voor vervangend (tijdelijk) inkomen. Dit kan zijn in situaties zoals ziekte, zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze verzekeringen zijn volgens de Sociale verzekeringswetten van Nederland verplicht: de werkloosheidswet, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, ziektewet en de WAO.

Bedrijfsvermogen verzekeren: Als horeca onderneming loopt u net als alle andere onderneming het risico om uw vermogen te verliezen. Met de bedrijfsvermogen verzekering kunnen ondernemers hun kantoren, machines, inventaris, voorraden en transportmiddelen verzekeren tegen schade. Deze schades kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door diefstal of brand. Hoewel de verzekering u geld gaat kosten is het zeker alleen maar voordelig voor u.