Horeca verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft afgesloten geldt deze niet op het werk. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is een verzekering voor de schades die ontstaan tijdens het werken. U verzekerd u zelf en al uw werknemers met deze verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt ervoor dat u als horeca ondernemer inkomen heeft als u niet meer kunt werken. Als ondernemer krijgt u meestal geen uitkering van de overheid als u stopt met werken. Met de AOV bent u hiervoor verzekerd: u zult een financieel vangnet hebben. Dit kan in gevallen van ziekte of na een ongeval. U krijgt dan een maandelijkse uitkering van de AOV. De AOV is dus een belangrijke verzekering voor alle ondernemers.

Bedrijfsvoertuig verzekeren

Als horeca ondernemers heeft u wellicht een bedrijfsvoertuig. Volgens de wet bent u dan verplicht om deze te verzekeren, net als iedere andere voertuig eigenaar. Met de bedrijfsautoverzekering verzekert u al uw bedrijfsauto’s tegelijkertijd. Net als bij een normale autoverzekering kunt u kiezen uit drieĀ  dekkingen.

Rechtsbijstandsverzekering

Als horeca ondernemer is een rechtsbijstandsverzekering altijd handig. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt uw onderneming tegen risico’s van juridische conflicten. Een juridisch conflict kan u veel geld kosten zonder een verzekering. Bij de verzekering hoort vaak een complete incassoservice, gratis advies en een juridisch preventiedienst.

Werknemersverzekering

Als Horeca onderneming heeft u wellicht werknemers in dienst. Uw werknemers zijn dan verplicht om verzekerd te zijn voor vervangend (tijdelijk) inkomen. Dit kan zijn in situaties zoals ziekte, zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze verzekeringen zijn volgens de Sociale verzekeringswetten van Nederland verplicht: de werkloosheidswet, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, ziektewet en de WAO.

Bedrijfsvermogen verzekeren

Als horeca onderneming loopt u net als alle andere onderneming het risico om uw vermogen te verliezen. Met de bedrijfsvermogen verzekering kunnen ondernemers hun kantoren, machines, inventaris, voorraden en transportmiddelen verzekeren tegen schade. Deze schades kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door diefstal of brand. Hoewel de verzekering u geld gaat kosten is het zeker alleen maar voordelig voor u.