Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt ervoor dat u als horeca ondernemer inkomen heeft als u niet meer kunt werken. Als ondernemer krijgt u meestal geen uitkering van de overheid als u stopt met werken. Met de AOV bent u hiervoor verzekerd: u zult een financieel vangnet hebben. Dit kan in gevallen van ziekte of na een ongeval. U krijgt dan een maandelijkse uitkering van de AOV. De AOV is dus een belangrijke verzekering voor alle ondernemers. Lees ook over de andere verzekeringen: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, het verzekeren van de bedrijfsvoertuig, de rechtsbijstandsverzekering, werknemersverzekering en het verzekeren van uw bedrijfsvermogen.

Arbeidsongeschikt

Als u niet meer goed kunt werken, door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, bent u arbeidsongeschikt. Ook bij een zwangerschap bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. De ziekte of het ongeval hoeft niet op uw werk gebeurd te zijn. Ook ongevallen buiten het werk zijn verzekerd.

Voordelen

De AOV brengt veel voordelen met zich mee. Het aller belangrijkste: u zult verzekerd voor inkomen. Bovendien hanteren verzekeringsmaatschappijen vaak een premiekorting voor de eerste jaren. Verder wordt er een vast bedrag verzekerd. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering. Als u 100% ongeschikt bent, ontvangt u de volledige uitkering. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvangt u slechts een deel van de uitkering.

 

De AOV is dus een zeer belangrijke verzekering voor horeca ondernemers. Ook bij u kunnen er tal van situaties voordoen waarbij u arbeidsongeschikt kunt raken. Van de overheid krijgt u geen steun, dus kunt u terecht bij de AOV. U zult altijd verzekerd zijn van uw inkomen. Dus: een verzekering die alle ondernemers wordt aangeraden!