Rechtsbijstandsverzekering

Als horeca ondernemer is een rechtsbijstandsverzekering altijd handig. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt uw onderneming tegen risico’s van juridische conflicten. Een juridisch conflict kan u veel geld kosten zonder een verzekering. Bij de verzekering hoort vaak een complete incassoservice, gratis advies en een juridisch preventiedienst. Lees ook over de andere verzekeringen: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, het verzekeren van de bedrijfsvoertuig, werknemersverzekering en het verzekeren van uw bedrijfsvermogen.

Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering valt alles dat uw onderneming draaiende kan houden. Bijvoorbeeld uw personeel, bedrijfsgebouw, machines en apparatuur. Een rechtsbijstandsverzekering kan dan handig bij situaties, zoals een conflict met een medewerker.

Aankoop handelsgoederen en diensten

Met de rechtsbijstand bent u ook verzekerd voor conflicten over bijvoorbeeld producten en grondstoffen om het eindproduct te leveren. U kunt dan denken aan leveringen die verkeerd zijn, van slechte kwaliteit zijn of te laat zijn geleverd. Dus ook wanneer u de werkzaamheden opnieuw moet uitvoeren of u de opdracht verliest.

Incassoservice

Als onderneming heeft u natuurlijk te maken met klanten die facturen niet of niet op tijd willen betalen. Dan is het invoeren van een incassoprocedure soms de enige juiste oplossing. De incassoservice helpt u dan.

Juridische preventiedienst

De juridische preventiedienst voorkomt dat er iets gebeurd wat volgens de wet niet is toegestaan. Zij controleren uw documenten en kijken of ze bruikbaar zijn, geven advies en doen suggesties voor verbeteringen.

Waar bent u voor verzekerd?

U bent met een rechtsbijstandsverzekering verzekerd voor geschillen over arbeidscontracten bij bijvoorbeeld ontslag. De proceskosten die u verliest als de tegenpartij wint wordt ook gedekt door de verzekering. Ook wanneer een geschil door een onafhankelijke deskundige bekeken wordt, worden deze kosten door de verzekering vergoedt. Ten slotte vallen geschillen over voertuigen in het verkeer onder de rechtsbijstandsverzekering.

Wat wordt niet verzekerd?

Geschillen die te maken hebben met belastingen worden niet vergoedt door de verzekering. Geschillen die al zijn ontstaan vóórdat u de verzekering af heeft gesloten worden niet meer verzekerd. Ten slotte worden geschillen die verband houden met industriële of intellectuele eigendommen uitgesloten van de rechtsbijstandsverzekering.

Verplicht?

Een rechtsbijstandsverzekering is niet verzekerd volgens de wet. De keuze om deze verzekering af te sluiten is aan u. Wel is de verzekering aangeraden voor ondernemers. Als onderneming kunt u veel risico lopen op een juridisch proces. Dit kan u veel geld kosten. Met de rechtsbijstandsverzekering bent u hiervoor verzekerd en hoeft u deze kosten niet te maken. Ondanks dat u een maandelijkse premie betaald, is deze verzekering vaak alleen maar voordeliger.

Het is dus handig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten voor uw onderneming. U kunt hier veel geld mee besparen.