Werknemersverzekering

Als Horeca onderneming heeft u wellicht werknemers in dienst. Uw werknemers zijn dan verplicht om verzekerd te zijn voor vervangend (tijdelijk) inkomen. Dit kan zijn in situaties zoals ziekte, zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze verzekeringen zijn volgens de Sociale verzekeringswetten van Nederland verplicht: de werkloosheidswet, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, ziektewet en de WAO. Lees ook over de andere verzekeringen: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, het verzekeren van de bedrijfsvoertuig, de rechtsbijstandsverzekering, en het verzekeren van uw bedrijfsvermogen.

De Werknemer

Als werknemer betaald u maandelijks een premie voor uw werknemers aan de belastingdienst. De percentage hiervan wordt jaarlijks bepaald door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Dit percentage kan lager zijn als u een zieke of gehandicapte werknemer in dienst heeft. Ook als uw werknemer ouder is dan 50 jaar kunt u korting hierop krijgen. De UWV zorgt uiteindelijk voor de uitkering van de premies.

Werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet wordt in de volksmond vaak genoemd als WW. Deze verzekering zorgt ervoor dat de ‘werkloze werknemer’ met een voldoende arbeidsverleden een werkloosheidsuitkering krijgt. Volgens artikel 16 geldt dit voor werknemers die de arbeidsuren per kalenderweek geheel of gedeeltelijk heeft verloren. De mate van werkloosheid wordt dan aangegeven in een aantal uren per week. Dus: een werknemer die ten minste 26 aaneengesloten kalenderweken in dienst was heeft dus recht op de WW.

Ziektewet (ZW)

De Ziektewet regelt dat uw zieke werknemers een uitkering kan krijgen. Dit geldt niet als de loon-doorbetaling verplichting bij ziekte van toepassing is. De ZW kan aangevraagd worden door uw werknemer bij de UWV.

Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Deze wet is in werking getreden in 2005 als opvolger van de WAO. Het is een verzekering die een uitkering regelt voor de periode na de loondoorbetalingstermijn.

Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)

Deze WAO is een wet die is bedoeld voor werknemers die  niet meer volledig kunnen werken. Dit geldt dus voor langdurig zieke of gehandicapte werknemers.

De Werkgever 

Naast deze verzekeringen moet de werkgever nog een paar verzekeringen in orde hebben.

De ziekte verzuim verzekering

Zoals er net al werd genoemd hebben werkgevers in sommige gevallen een loondoorbetalingsplicht van 2 jaar lang. De werkgever moet ook het ziekteverzuim en wellicht de re-integratie begeleiden. Deze verzekering biedt dekking op de doorbetaling van de loon, het zorgmanagement bij het begeleiden en re-integreren, het beheer over de uitkering en de rechtsbijstand.

Aansprakelijkheidsverzekering

De werkgevers aansprakelijkheid verzekering is voor werknemers, oproepkrachten, ZZP’ers, vrijwilligers en stagiaires. Kortom: iedereen die u in dienst heeft valt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Als de schades buiten werktijden gebeurt moet er een schade vergoedingsplicht betaald worden door de werkgever.